QUY ĐỊNH

APP FX được cấp phép và ủy quyền theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC 40293). Các cơ quan quản lý yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn cũng như thực hiện và tuân thủ các quy trình nội bộ bao gồm quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên, tuân thủ tài chính và các quy trình kế toán & kiểm toán nghiêm ngặt.

AN TOÀN KÝ QUỸ

Tiền của khách hàng được tách biệt hoàn toàn trong tài khoản ủy thác của khách hàng và được giữ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia hoặc HSBC, tách biệt với quỹ của công ty APP FX.

Safety

QUY ĐỊNH CHỐNG RỬA TIỀN

Phù hợp với các quy định chống rửa tiền toàn cầu, APP FX yêu cầu tất cả khách hàng cung cấp bằng chứng nhận dạng và địa chỉ đầy đủ và chính xác khi mở tài khoản giao dịch trực tiếp. Việc gửi và rút tiền phải được thực hiện và thanh toán cho cùng một người là chủ tài khoản giao dịch.

Không cho phép thanh toán của bên thứ ba.

Anti-Money
“Sự đơn giản là nét tinh tế tối thượng” – Leonardo Da Vinci
Mở một tài khoản

Mất 4 phút trực tuyến

Tải lên tài liệu của bạn

Xác minh chi tiết của bạn

Nạp tiền vào tài khoản

Chọn từ 6 phương thức thanh toán

Bắt đầu giao dịch

FX | Chỉ số | Hàng hóa | Cryptos

Phương thức thanh toán

Payment