Tài liệu pháp lý

Các tài liệu này cũng sẽ được gửi cho bạn khi bạn mở tài khoản với chúng tôi.

Theo các quy tắc và quy định của APP FX và cơ quan quản lý mà chúng tôi hoạt động, chúng tôi buộc phải xác định danh tính của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch của bạn. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu nhất định cho phép chúng tôi xác định chính xác bạn.

Các bước mở tài khoản

Mở một tài khoản

Mất 4 phút trực tuyến

Tải lên tài liệu của bạn

Xác minh chi tiết của bạn

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Chọn từ 6 phương thức thanh toán

Bắt đầu giao dịch

FX | Chỉ số | Hàng hóa | Cryptos

“Sự Đơn giản là nét tinh tế tối thượng” – Leonardo Da Vinci

Phương thức thanh toán

Payment